Słonecznego popołudnia, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, zebraliśmy się  w świetlicy naszej bursy, aby razem celebrować dziękczynienie za rok nauki i wspólnego dzielenia codzienności w bursie.
         Pani wicedyrektor Wioleta Żmijewska podsumowała pracę i zaangażowanie wychowanków w życie bursy. Wręczyła również nagrody tym osobom, które wyróżniały się swoją postawą i zachowaniem wobec innych…