Młodzież Niepublicznej Bursy w Kielcach i Niepublicznej Bursy AWANS w Kielcach często i chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych, wyrównawczych i warsztatach organizowanych przez wychowawców Burs i nauczycieli Szkół Awans.

Zajęcia spełniają wiele zadań:

- pozwalają szybko zaadoptować się w nowych warunkach,

- w sukcesem pokonują barierę językową,

- pomagają osiągać dobre wyniki w nauce,

- rozwijają pasje, zainteresowania, umiejętności.

Młodzież uczestniczy w :

- zajęciach grupowych i indywidualnych w zakresie nauczania: matematyki, języka polskiego, biologii, języka angielskiego i języka niemieckiego, geografii, historii,

- zajęciach tańca nowoczesnego,

- zajęciach grup wolontariackich,

- zajęciach na basenie,

- warsztatach: sportowych, kulinarnych, plastycznych, ekologicznych, profilaktycznych, kosmetycznych, turystycznych i jogi,

- meczach piłki ręcznej lokalnej drużyny Łomża Vive Kielce.