HARMONOGRAM DNIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych I zmiana

6:00 POBUDKA
6:05 - 6:20 TOALETA PORANNA, PORZĄDKI W POKOJACH MIESZKALNYCH
6:20 - 6:45 ŚNIADANIE
6:45 - 7:00
WYJŚCIE WYCHOWANKÓW NA ZAJĘCIA SZKOLNE
7:10 - 14:00 ZAJĘCIA W SZKOLE
11:30 - 17:00 OBIAD
16:00 - 17:30 CZAS WOLNY
17:30 - 19:00
NAUKA WŁASNA
19:00 - 19:30 KOLACJA
20:00 - 21:00 ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
21:00 - 21.30
PORZĄDKOWANIE POKOI I TOALETA WIECZORNA
21:30 - 21:45 APEL – OGŁOSZENIA, SPRAWDZANIE OBECNOŚCI
21:45 - 22:00 SPRAWDZENIE PORZĄDKU W POKOJACH
22:00 - 6:00 CISZA NOCNA!


HARMONOGRAM DNIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych II zmiana

6:00 POBUDKA
6:05 - 6:30 TOALETA PORANNA, PORZĄDKI W POKOJACH MIESZKALNYCH
6:30 - 7:00 ŚNIADANIE
7:00 - 9:00 CZAS WOLNY 
9:00 - 10:30 NAUKA WŁASNA 
10:30 - 11:00 CZAS WOLNY
11:00 - 11:30 OBIAD
11:30 - 11:50 WYJŚCIE WYCHOWANKÓW NA ZAJĘCIA SZKOLNE
12:00 - 19:00 ZAJĘCIA W SZKOLE
19:20 - 19:45 KOLACJA
20:00 - 21:00 ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
21:00 - 21.30
PORZĄDKOWANIE POKOI I TOALETA WIECZORNA
21:30 - 21:45 APEL – OGŁOSZENIA, SPRAWDZANIE OBECNOŚCI
21:45 - 22:00 SPRAWDZENIE PORZĄDKU W POKOJACH
22:00 - 6:00 CISZA NOCNA!


PORZĄDEK DNIA W DNIACH WOLNYCH OD NAUKI SZKOLNEJ:

8:30 POBUDKA
8:30 - 9:00 TOALETA PORANNA
9:00 - 9:30 ŚNIADANIE
9:30 - 12:00 GENERALNE PORZĄDKI W POKOJACH MIESZKALNYCH
12:00 - 14:00 ZAJĘCIA W GRUPACH
14:00 - 15:00 OBIAD
15:00 - 16:00 NAUKA WŁASNA
16:00 - 19:00 CZAS WOLNY
19:00 - 19:30 KOLACJA
19:30 - 21:00 SOBOTA - WIECZORNY KINOMANIAK / NIEDZIELA - CZAS WOLNY
21:00 - 21.30
PORZĄDKOWANIE POKOI I TOALETA WIECZORNA
21:30 - 21:45 APEL – OGŁOSZENIA, SPRAWDZANIE OBECNOŚCI
21:45 - 22:00 SPRAWDZENIE PORZĄDKU W POKOJACH
22:00 - 8:30/6:00 CISZA NOCNA!

PORZĄDEK DNIA W OKRESIE FERII:

8:30 POBUDKA
8:30 - 9:00 TOALETA PORANNA
9:00 - 9:30 ŚNIADANIE
9:30 - 10:30 GENERALNE PORZĄDKI W POKOJACH MIESZKALNYCH, PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ
10:30 - 14:00 AUTORSKIE ZAJĘCIA TEMATYCZNE Z WYCHOWAWCĄ
14:00 - 15:00 OBIAD
15:00 - 16:30 CZAS WOLNY
16:30 - 18:30 ZAJĘCIA SPORTOWE, REKREACYJNE, INNE
18:30 - 19:00 KOLACJA
19:00 - 21:00 CZAS WOLNY
21:00 - 21.30
PORZĄDKOWANIE POKOI I TOALETA WIECZORNA
21:30 - 21:45 APEL – OGŁOSZENIA, SPRAWDZANIE OBECNOŚCI
21:45 - 22:00 SPRAWDZENIE PORZĄDKU W POKOJACH
22:00 - 8:30 CISZA NOCNA!