o edukacyjna  coaching  z wyjsc
 Oferta edukacyjno-kulturalna
bursy szkolnej w kielcach
 Coaching – praca ze zdolnym i aktywnym
wychowankiem, konkursy, olimpiady
 Zasady wyjść z Bursy
w ciągu tygodnia