Na warsztatach zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej młodzież Bursy miała możliwość poznać siebie, swoje mocne i słabe strony, swoje możliwości zawodowe i uzdolnienia. Każdy przy pomocy doradcy zawodowego mógł dowiedzieć się jak wytyczyć własną ścieżkę kariery zawodowej, by potem odnaleźć się na rynku pracy w Polsce czy w innym kraju Unii.