W minioną sobotę, młodzież pod opieką nauczycieli Małgorzaty Gawlik i Jagody Połoskiej odbyła ścieżkę historyczną na "Wzgórzu Zamkowym".Mieliśmy okazję przejść symboliczny spacer na wzór XIX wiecznej biblioteki.Przymierzyć i dotknąć eksponaty. Zobaczyliśmy również wystawę z okresu PRL-u.