W dniu 10 marca na świetlicy bursy BARTEK odbyło się spotkanie wychowanków z policją, gdzie rozmawiali o konsekwencjach prawnych związanych z popełnianiem czynów karalnych przez nieletnich, oraz zagrożeniach wynikających z cyberprzestępczości i handlu ludźmi, konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem narkotyków, procedurze reagowania wobec sprawcy przemocy.