Ferie spędzamy bardzo aktywnie. Młodzież z Laury pod opieka wychowawców wybrała się do Muzeum Dialogu Kultur. Jest to nowoczesna, multimedialna instytucja kultury. Muzeum idei, przestrzeń inspirująca do dyskusji. Tu poznajemy istotę dialogu międzykulturowego. Tu odkrywamy różnorodność narodową, etniczną, religijną, a także historię i teraźniejszość relacji między różnymi kulturami w regionie, w kraju i na świecie. Wystawa stała podkreśla mnogość i różnorodność poglądów, wyznań, przekonań.
Podczas takich wyjść mamy możliwość poznawać nowe, ciekawe miejsca i zdobywać wiedzę 🤗🤗