Profilaktyka to nieodłączny element pracy wychowawczo - opiekuńczej placówki jaką jest Niepubliczna Bursa AWANS, dlatego też w Asystencie w miniony weekend rozpoczął się kolejny blok profilaktyczny.
Pierwsze zajęcia poświęcone zostały zagadnieniu uzależnienia od narkotyków. Wychowankowie podczas zajęć dowiedzieli się czym jest uzależnienie od narkotyków, jak się ono objawia i jakie są jego skutki i konsekwencje dla Naszego organizmu i otoczenia.
Podczas tak bardzo ważnych zajęć nie zabrakło chwili na pyszny poczęstunek, który został wykonany dzięki darom żywnościowym z Banku Żywności. Serdeczne dziękujemy Naszym darczyńcom za wspieranie Naszej młodzieży 😊🤗
Już niebawem kolejne zajęcia profilaktyczne 🙂