Czerwcowy długi weekend nasi wolontariusze spędzili bardzo pracowicie,
Szymon Misztal i Martyna Misztal wraz ze swoimi rodzicami 03/06/2021r. w
godzinach od 11. Do 15 00 zbierali pieniądze dla chorej na
autyzm Ani. 06/06/2021 odbywała się zbiórka dla Bartka. Pozostali
wolontariusze z naszej bursy realizowali zadania wynikające z harmonogramu
Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. W taki sposób nasi
wychowankowie zdobywają wiedzę, pamiętając, że dając siebie innym, tylko
wtedy prawdziwie żyjemy, wolontariat aktywizuje, pomaga, nadaje sens.
Gorąco zachęcamy innych do zaangażowania się w tą piękną inicjatywę.
BĄDŹMY SOLIDARNI, POMAGAJMY.